arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Keele evolutsiooni modelleerimine | Modeling language evolution
Organisatsiooni nimikeeletehnoloogia
KokkuvõteKeele evolutsiooni modelleerimine

Hulk võimalikke teemasid keele evolutsiooni modelleerimise alal: nt tavakeele fragmendi, keele evolutsiooni staadiumi modelleerimine vms. Modelleerimine peab kasutama matemaatilisi või komputatsioonilisi meetodeid (nt matemaatiline loogika, teoreemitõestusprogrammid, statistika, masinõpe, tehisagendid, arvutisimulatsioonid...). Eeltoodud piirides on võimalik nii teoreetilisem kui ka implementatsioonilisem töö, nii baka- kui ka magistritasemel. Tudengilt eeldatakse huvi valdkonna vastu, eelistatavalt koos esialgse teema( idee)ga. Juhendaja võib aidata teema täpsustamisel ja formuleerimisel; sõltuvalt teemast võib olla eelistatav kaasjuhendamine. Teema lõplik spetsifikatsioon eeldab kokkulepet juhendaja(te)ga.

http://evolang.org/neworleans/toc/toc.html
The Evolution of Language: Proceedings of the 10th International Conference (EVOLANG X), edited by Erica A. Cartmill, Seán Roberts, Heidi Lyn, and Hannah Cornish. Singapore: World Scientific, 2014.
The Evolution of Language. Proceedings of the 9th International Conference (EVOLANG9), edited by Thomas C. Scott-Phillips, Monica Tamariz, Erica A. Cartmill, and J R Hurford. New Jersey etc.: World Scientific, 2012.

-------

Modeling language evolution

A set of possible topics on modeling language evolution: e.g. modeling an evolution of a fragment of natural language, modeling a phase of language evolution, etc. The modeling must use mathematical or computational methodology (e.g. mathematical logic, proof assistants, statistics, machine learning, artificial agents, computer simulations...). Theoretical and implementational topics and their combinations satisfying this constraint are possible, as well as topics for Masters or Bachelor thesis. The student should have an interest in the field, preferably with an idea of a possible topic. The supervisor can assist in specifying and defining the topic; depending on the topic, co-supervision may be preferable. The final specification of the topic presumes supervisors' consent. An overview of the field can be gleaned from the references above.
Lõputöö kaitsmise aasta2017-2018
JuhendajaErkki Luuk
Suhtlemiskeel(ed)eesti keel, inglise keel
Nõuded kandideerijale
Tase Bakalaureus, Magister
Märksõnad #tavakeel #evolutsioon #natural_language #evolution #modeling #modelleerimine
Kandideerimise kontakt
Nimi Erkki Luuk
Tel
E-mail el@ut.ee


ati.study@lists.ut.ee