arvutiteaduse instituudi lõputööde teemade register


Alljärgnev loend informeerib Teid võimalikest lõputööde teemadest. Kui olete leidnud sobiva teema, võtke ühendust selle pakkujaga, et välja selgitada antud teemaga seotud eeldusi ja nõudeid. Alles pärast kokkulepet juhendajaga saate valitud teemal kirjutada oma bakalaureuse- või magistritöö.

Aasta: 2017 2016 2015 KÕIK
Märksõnad nt: #analüüs #nutitelefoni_rakendus
Ettevõte Teema Periood Kandideerimise email
Magister, Bakalaureus (8)
Tartu ÜlikoolOsavõtt statistlise masintõlke võistlusest2015fishel@ut.ee KuulutusDetailid
Tartu ÜlikoolEesti <-> Inglise masintõlke parandamine2015fishel@ut.ee KuulutusDetailid
Wikimedia Eesti MTÜKommenteerimissüsteemi loomine vikile2015ivo@wikimedia.ee KuulutusDetailid
Psühholoogia instituutKatsed visuaalsete tekstuuride eristamise närvivõrkmudeliga2015endel.poder@ut.ee KuulutusDetailid
Psüholoogia instituutKonvolutsiooniline närvivõrk suuruste (ruumsageduste) püramiidis2015endel.poder@ut.ee KuulutusDetailid
Keeletehnoloogia, ATIEesti keele statistiline süntaktiline analüüs Deep-Syntactic parseriga2015kaili.muurisep@ut.ee KuulutusDetailid
Keeletehnoloogia, ATIEesti keele sisukokkuvõtja edasiarendamine2015kaili.muurisep@ut.ee KuulutusDetailid
TÜ keeletehnoloogiaMeelsuse märgenduste lisamine sõnastikule (SentiWordNeti ja Eesti Wordneti ühendamine)2015heili.orav@ut.ee KuulutusDetailid
Magister (5)
SaleMove IncImplementing in-browser screen sharing library for robust, high- performance co-browsing2015madis.nomme@gmail.com KuulutusDetailid
The Estonian Rescue Board (Päästeamet)Prediction of the accidents by data enrichment of the Estonian rescue board with public resources2015anna.leontjeva@ut.ee KuulutusDetailid
The Estonian Rescue Board (Päästeamet)Spatiotemporal modeling of accidents and the Estonian rescue board response times2015anna.leontjeva@ut.ee KuulutusDetailid
Tartu ÜlikoolNext Generation Cooperative Wireless Networks 2015Nalin.Jayakody@ut.ee KuulutusDetailid
SaleMove IncKõrge jõudluse ja veakindla ühisbrausimise teegi arendamine veebisirvikutes ekraani jagamiseks2015Satish Narayana Srirama KuulutusDetailid
Bakalaureus (9)
BIIT - TÜAndmekaeve - üldine2015vilo@ut.ee KuulutusDetailid
OÜ FitnessteamVeebilehele mobiiltelefoni aplikatsiooni loomine2015info@kaalustalla.ee KuulutusDetailid
Tartu ÜlikoolNoodikiri vaegnägijatele2015sven.aller@ut.ee KuulutusDetailid
OÜ FitnessteamVeebilehele uue menüü lisamooduli programmeerimine2015info@kaalustalla.ee KuulutusDetailid
Tartu Ülikool, keeletehnoloogiaEesti keele keeleressursse kasutavad mängud2015sven.aller@ut.ee KuulutusDetailid
Parallel ComputingComputer Game2015benson.muite@ut.ee KuulutusDetailid
OÜ FitnessteamVeebilehe kasutajamugavuse analüüs, testimine ja parendamine2015info@kaalustalla.ee KuulutusDetailid
BIIT - TÜAlgoritmid, andmestruktuurid2015vilo@ut.ee KuulutusDetailid
Software Engineering Research Group20 Bachelors thesis topics in software engineering2015marlon.dumas@ut.ee KuulutusDetailid
ati.study@lists.ut.ee