arvutiteaduse instituudi praktika andmebaas


Young Graduate Trainee for Software Engineering for Innovative Web Services
Ettevõtte nimi logoEuroopa Kosmoseagentuur
Positsioonide arv 1
Praktika periood Sügis 2021
Kandideerimise tähtaeg 01.03.2021
Praktika toimumise koht Itaalia, Rooma
Kogumaht 480 tundi (18EAP)
Suhtlemiskeel(ed) Inglise
Nõuded kandideerijale https://career2.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=esa&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=en%5fGB&career_job_req_id=12042&selected_lang=en_GB&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=L%2fi9kTubQmQblidpE6Xf0ap9uBIKK2T%2bR6VpSDLo%2ffw%3d
Tase Magistrantuur
Eriala Informaatika, Tarkvaratehnika, Küberkaitse, Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Konkreetse(te) kursus(t)e läbimise nõuded
Ettevõtte aadress
Kandideerimise kontakt
Nimi Aire Olesk
Tel 5220939
E-mail aire.olesk@ut.ee
Kuulutus PDF kuulutus


ati.study@lists.ut.ee