arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Keelemudelipõhised parandused statistilises masintõlkes
Nimi Harri Kirik
Kokkuvõte Käesolevas töös uuritakse ühte masintõlke valdkonna võimalust, kus lisades tõlkimisel sihtkeele korpusesse lisainformatsiooni sõnaliikide näol, püütakse seda lisainformatsiooni ära kasutada loomaks paremaid keelemudelite konfiguratsioone ja tõstmaks masintõlke väljundi kvaliteeti. Põhiideeks on lisaks tavalisele sõnavormidel loodavale primaarsele keelemudelile lisada veel sekundaarne, sõnaliikidel loodud mudel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Mark Fišel
Kaitsmise aasta 2010
PDF