arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


TeX animatsioonide loomine ja nende presenteerimine
Nimi Madis Kure
Kokkuvõte Töös on kirjeldatud TeX vahendeid, mis võimaldavad animatsioone luua. Vaatluse all on nii tabelite, tavateksti kui ka ruumiliste objektide animeerimisvõimalused. Samuti on juttu nende paigutamisest peamiselt PDF formaadis presentatsioonifailidesse.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) lektor Tõnu Tamme
Kaitsmise aasta 2010
PDF