arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Motiivide otsimine DNA regulatiivsetest aladest
Nimi Timo Petmanson
Kokkuvõte Käesolev töö uurib algoritme, mille abil on võimalik uurida organismide geeniregulatsiooni probleeme eksperimentaalsete andmete põhjal. Keskendutakse DNA regulatiivsetest aladest oluliste motiivide ning fragmentide otsimisele, millel võib olla kriitiline roll organismi elutalitluse reguleerimisel ja kordineerimisel. Töö teoreetilises osas kirja pandud matemaatilise formalisatsiooni abil uuritakse ja tõestatakse mitmeid omadusi, mis panevad aluse võimalikele otsingualgoritmidele ja nende analüüsimisele. Töö praktiline osa käsitleb väljatöötatud algoritmide ajalist efektiivsust ning võimekust töötada bioloogiliste andmetega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Laur
Kaitsmise aasta 2010
PDF