arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


VEEBIRAKENDUSTE TEHINGUTE TÕENÄOSUSLIKTESTIMINE
Nimi Yuliya Brynzak
Kokkuvõte IT süsteemid muutuvad oma elutsükli vältel järjest keerulisemaks. Veebirakendusi kasutatakse eriti laialt erinevatel eesmärkidel, sest võrgupõhine juurdepääs informatsioonile on väga mugav. Kuid võrgupõhise juurdepääsu juures tekivad mõned probleemid, mida tuleks silmas pidada. Kasutajad eeldavad prognoositavat jõudlust (nt nõuetekohane reaktsiooniaeg), seega teenusepakkujad peavad teadma, kuidas nende süsteem töötab erinevate koormuste all. Selles teesis loome tõhususe analüütilise mudeli ja töötame välja programmi, mis selle lahendab. Antud programm lubab analüüsida veebirakenduste jõudlust ja vastata järgmistele küsimustele: 1)missugune on keskmine süsteemi reaktsiooniaeg? 2)missugune on süsteemi kasutamine üldiselt? Parameetrid programmi jaoks nagu keskmine teenindusaeg, uute taotluste keskmine saabumisaeg, keskmine mõtlemisaeg, on saadud testsüsteemi reaalse koormuse logidest. Jõudluse mudel on välja töötatud Queuing Networksi abil, mis lubab analüüsida süsteemi matemaatiliste valemite abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Michele Mazzucco
Kaitsmise aasta 2011
PDF