arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Nimi Indrek Ankur
Kokkuvõte Bakalaureusetöö käsitleb Vernier’ valguse andurit ja tutvustab selle kasutamise võimalusi LEGO MINDSTORMS NXT komplektiga. Sissejuhatuseks annab ülevaate anduriga seotud nähtusest – valgusest ja valgusallikatest. Seejärel tutvustab andurit ennast, selle tööpõhimõtet ja võimalusi. Järgnevad juhendid anduri ühendamiseks ja programmeerimiseks NXTga. Lõpuks ka ülesanded, mis tutvustavad anduri kasutamise võimalusi. Ülesanded on erinevate raskusastmetega ning igaühest on pakutud ka keerulisem variant.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2011
PDF