arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO MINDSTORMS NXT’ga ühilduva suhtelise õhuniiskuse anduri tutvustus ja ülesanded
Nimi Mikk Pavelson
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks on tutvustada firma Vernier poolt toodetud õhuniiskuse andurit ja selle kasutamist koostöös LEGO MINDSTORMS NXT robotitega. Lisaks sellele koostada kolm ülesannet õhuniiskuse anduri tutvustamiseks nii algajatele kui edasijõudnutele. Antud töö koostamisel hoiti kinni etteantud struktuuri- ja vormistamisnõuetest, et see oleks võimalikult sarnane teiste töödega, mis lõpuks pannakse kokku ühtsesse õppematerjali.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2011
PDF