arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arvutiprogramm laboratoorse töö „Juhuvea uurimine“ automatiseerimiseks füüsikas
Nimi Lavrenti Tšudakov
Kokkuvõte Uuritud võimalused juhuvea tekkimise simuleerimiseks, koostatud programm, et juhuvea uurimine toimuks arvuti abil, saadud andmeid on võimalik salvestada, sisselugeda ja nende põhjal histogrammi joonistada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Ott Krikmann
Kaitsmise aasta 2011
PDF