arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Väike portaal tenniseklubi jaoks
Nimi Jevgeni Koltšin
Kokkuvõte Paljud spordiklubid seisavad sageli ühe ja sama probleemi ees – on vaja infosüsteemi, mis võimaldaks klubi liikmetel vahetada informatsiooni, olla kursis toimuvate üritustega, tõsta klubi populaarsust jne. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua veebirakendus Tartu naiste tenniseklubi jaoks, kus liikmed saaksid kergesti sisestada üksteisele väljakutseid, jälgida enda ja teiste liikmete tulemusi, kommenteerida uudiseid, vaadata pilte, jne. Arenduskeskkonnaks valiti J2EE (Java 2 Enterprise Edition) platvorm, mis on väga võimalusterohke ja kiiresti arenev keskkond infosüsteemide arendamiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2011
PDF