arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tsüklite eemaldamine krüptograafiliste protokollide analüsaatori protokolliesitusest
Nimi Pille Pullonen
Kokkuvõte Käesolev töö käsitleb ühte võimalust Peeter Laua ja Ilja Tšahhirovi loodud krüptograafiliste protokollide analüsaatori protokolliesitusest tsüklite eemaldamiseks. Protokolliesituseks kasutatakse analüsaatoris sõltuvusgraafe, millesse transformatsioonide tulemusel võivad tekkida tsüklid. Analüsaatoris on olemas teisendused, mis võimaldavad eemaldada tsükleid, kus on maksimaalselt üks mitterange tipp. Lahendada on vaja rohkemaid mitterangeid tippe sisaldavate tsüklite eemaldamise ülesanne.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Peeter Laud
Kaitsmise aasta 2011
PDF