arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Predikaatarvutuse väljendusülesannete lahendamise veebikeskkond
Nimi Siim Loog
Kokkuvõte Bakalureusetöö tulemiks on veebirakendus, mis on võimeline hindama sisestatud valemi süntaksi korrektsust kui valem on naturaalarvude hulgal ja signatuuriga <0,1;+,*;=> Lisaks on loodud rakendust võimalik rakendada e-õppes tänu tööde ja ülesannete loomise ning soorituste hindamise moodulitele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Rein Prank
Kaitsmise aasta 2011
PDF