arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kahemõõtmeline vöötkood ja selle kasutamine
Nimi Artjom Popov
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada QR-koodi, mis on üks tuntumaid kahemõõtmelisi vöötkoode. Töö on jagatud kaheks osaks: teoreetiliseks ja praktiliseks. Esimeses osas tutvustatakse QR-koodi põhiomadusi, struktuuri ja dekodeerimise protsessi, teises osas näidatakse QR-koodi kasutusvõimalust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2011
PDF