arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tõhus algoritm kohtvõrgu topoloogia tuvastamiseks
Nimi Markko Merzin
Kokkuvõte Suurte arvutiside kohtvõrkude topoloogia automaatse ja usaldusväärse tuvastamise võimaluse puudumine on olnud suureks takistuseks asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide arvutivõrkude haldamisel ja auditeerimisel. Käesoleva töö sisuks on uued algoritmid ja meetodid, mis võimaldavad tuvastada kohtvõrgu topoloogia olemasolevatest meetoditest usaldusväärsemalt ja kiiremalt. Samuti esitatakse väljatöötatud meetodite referents-implementatsioon ning kirjeldatakse loodud referents-implementatsiooni rakendamise kogemust Tartu Ülikooli arvutivõrgu auditeerimisel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Erkki Kukk
Kaitsmise aasta 2012
PDF