arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaattestimisvahendite kasutus ning praktiline ülevaade Seleniumi näitel
Nimi Meeli Pällin
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks oli rõhutada testimise olulisust tarkvaraprojektis, näidata erinevaid viise testimiseks ja tutvustada veidi lähemalt automaattestimise võimalusi. Andsin ülevaate erinevatest tarkvaraarenduse mudelitest, testimismeetoditest ja -liikidest ning vahenditest. Lisaks kirjeldasin automaattestimise olemust ning selle plusse ja miinuseid. Samuti viisin lisaks teoreetilisele ülevaatele ja ühe töövahendi praktilisele tutvustusele läbi küsitluse Eesti tarkvarafirmade hulgas. Uuringu eesmärgiks oli saada infot kasutatavate testimismeetodite, -vahendite ja eesmärkide kohta, samuti ka testija olemasolu ja projektimeeskonna suuruse ja nendevaheliste seoste olemasolu kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2012
PDF