arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sentimentaalne analüüs eestikeelse peavoolumeedia veebiartiklite kommentaaride baasil
Nimi Siim-Toomas Marran
Kokkuvõte Dokumendis.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Peep Küngas, Meelis Kull
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad