arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Biomeetriliste autentimisteenuste integreerimine
Nimi Shazia Javed
Kokkuvõte Unimodaalsete biomeetriliste süsteemide kasvav kasutuselevõtt era- ja riigiasutustes näitab biomeetriliste autentimissüsteemide edu. See aga ei tähenda, et biomeetrilised süsteemid pakuvad terviklikku autentimislahendust. Unimodaalsetes biomeetrilistes süsteemides ilmneb hulk piiranguid, mida on võimalik ületada kasutades multimodaalseid biomeetrilisi autentimissüsteeme. Multimodaalseid süsteeme peetakse töökindlamaks ja võimeliseks rahuldama rangeid jõudlusvajadusi. Lisaks võimaldavad multimodaalsed süsteemid arvestada mitteuniversaalsuse probleemiga ja tõhusalt tõrjuda võltsimisrünnakuid. Vaatamata suhtelistele eelistele on multimodaalsete biomeetriliste süsteemide realisatsioon ja kasutusmugavus jäänud fundamentaalseks väljakutseks tarkvaraarenduses. Multimodaalsed süsteemid on enamasti sulam unimodaalsetest süsteemidest, mis on valitud vastavalt äriprotsessi ja vaadeldava keskkonna nõuetele. Nende süsteemide mitmekesisus, lähtekoodi kättesaadavus ja juurutamisvajadused muudavad nende arenduse ja kasutuselevõtu oluliselt kulukamaks. Tarkvaraarendajatena üritame me lihtsustada arendusprotsessi ja minimeerides selleks vajamineva jõupingutuse suurust. Seetõttu keskendub see töö olemasolevate biomeetriliste süsteemide taaskasutatavaks muutmisele. Eesmärgiks on kirjeldada teenuste integratsiooni raamistik, mis automatiseerib heterogeensete biomeetriliste süsteemide sujuvat seadistamist ja paigaldust ning vähendab arenduse töömahtu ja sellega seotud kulutusi. Selle eesmärgi saavutamiseks kõrvaldame me vajaduse korduva stsenaariumipõhise ühilduvate süsteemide arenduse ja integratsiooni järgi. Biomeetriliste süsteemide arendus muudetakse ühekordseks tööks. Me esitleme ka vahendeid heterogeensetest avatud lähetekoodiga ja kommerts biomeetrilistest süsteemidest koosnevate multimodaalsete biomeetriliste süsteemide seadistamiseks ja paigaldamiseks lähtuvalt valdkonnaspetsiifilistest autentimisvajadustest. Võrreldes levinud praktikatega vähendab meie lähenemine stsenaariumi-spetsiifilise biomeetrilise autentimissüsteemi arendusele ja paigaldusele kuluvat töö hulka 46,42%.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Teaduste magister (4+2) Informaatika*
Juhendaja(d) Dr. Ulrich Norbisrath, Dr. Eero Vainikko
Kaitsmise aasta 2012
PDF