arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


BSPlib Java liides paralleelsete teadusarvutuse rakendustele
Nimi Ilja Kromonov
Kokkuvõte Selle lõputöö eesmärk on BSPlib liidese loomine Java programmeerimiskeele jaoks, mis võimaldaks luua Bulk Synchronous Parallel (BSP) hajusarvutuse mudelil baseeruvaid Java programme. Loodavat liidest kasutatakse keerulise teadusarvutuse programmi paralleliseerimiseks, et illustreerida BSP kasutatavust teadusarvutuslike probleemide lahendamise jaoks. Selleks programmiks on valitud tahkete materjalide soojusjuhtivuse simuleerimine lineaarsüsteemide lahedamise teel, mis on äärmiselt kommnikatsiooni-nõudlik ning sobib seega väga heaks näiteks. Lisaks BSP mudelile kasutatakse selle programmi paralleliseerimiseks ka kahte erinevat MPI hajusarvutuse liidest, millega võrreldes hinnatakse loodud BSP liidese effektiivsust ning skaleeruvust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits,
Kaitsmise aasta 2012
PDF