arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Venn’i diagrammidega seotud küsimusetüüpide lisamine õpikeskkonnale Moodle
Nimi Rommi Saar
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureausetöö sisuks on kahe hulgateooria jaoks spetsiifilise küsimusetüübi lisamine Moodle’i testisüsteemile pistikuna (inglise keeles plug-in), mida saaks kasutada õppeaine “Diskreetse matemaatika elemendid” raames. Esimene, “Venn’i diagrammi märkija”, võimaldab tudengil ülesande teksti põhjal märkida vastuseks sobivad alad interaktiivse Venn’i diagrammi peal hiirega klõpsates. Teises küsimusetüübis, “Venn’i diagramm avaldiseks”, peab tudeng konstrueerima näidatavale Venn’i diagrammile vastava hulgateoori avaldise.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Rein Prank, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2012
PDF