arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Demograafiliste ja topoloogiliste andmete võrdlus teenuse kasutuselevõtu ennustamisel
Nimi Jaak Sarv
Kokkuvõte Käesoleva magistritöö sisu on konfidentsiaalne
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Prof. Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2012
PDF