arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Interneti teel hääletamise individuaalne kontrollitavus
Nimi Tiit Pikma
Kokkuvõte Eestis on alates 2005. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest olnud võimalus lisaks paberile ka interneti teel hääletada. Töö loob hääletamise mudelist lihtsustatud variandi ning lisab sellesse võimaluse valijatel oma häält üle kontrollida, eesmärgiga avastada hääli muutnud ründeid. Lõpuks analüüsitakse individuaalse kontrollitavuse lisamise võimalust Eestis kasutatavasse hääletamise mudelisse ning milliseid nüansse sellega seoses kaaluma peab.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Heiberg, Sven Laur
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad