arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


AS Regio geokodeerija kvaliteedi hindamine
Nimi Joosep Rõõmusaare
Kokkuvõte Selle töö eesmärgiks oli uurida Regio geokodeerijat ning leida meetodeid, kuidas parandada selle kvaliteeti. Kuna kasutusel oleva rakenduse koodi on töökas muuta, siis keskendutakse siin võimalustele muuta geokodeerijat paremaks nii, et koodi sisseviidud muutused oleksid väiksed, või mis nõuaks kõigest rakenduse seadistuse muutmist. Siin uuritakse interkatiivset ja automaatset geokodeerijat ning mõlemale leiti võimalusi, kuidas nende töötamise kvaliteeti muuta. Lisaks nendele võrreldi Regio geokodeerijat teiste võimalike konkurentside geokodeerijatega, ning toodi välja, nende miinused ja plussid. Seda tööd saab kasutada Regio geokodeerija parendamiseks. Lisaks saab kasutada edaspidisteks geokodeerimise uurimiste aluseks või analüüsida Regio geokodeerijat sügavamini.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Sven Laur
Kaitsmise aasta 2012
PDF