arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eesti sotsiaalmeedia RSS voogude roomaja
Nimi Oliver Soop
Kokkuvõte Bakalaureusetöö raames valmis kaks roomajat eesti keelse sotsiaalmeedia roomamiseks. Töös on kirjeldatud roomajate algoritmiline ülesehitus ning samuti antud hinnang roomajate efektiivsusele läbitud eksperimendi põhjal. Rakendused leiavad kasutust Tartu Ülikooli eesti keele uurimisgrupi töös.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Peep Küngas, Meelis Kull
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad