arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Masinõpe k-ritta mängude õppimiseks
Nimi Aleksei Loos
Kokkuvõte Antud töö põhieesmärgiks oli uurida kui efektiivne ja mõistlik on kombineerida mitu erinevat masinõppe meetodit, et treenida tehisintellekti k-ritta tüüpi mängudele. Need meetodid on järgnevad: geneetiline algoritm, juhumetsad (koos otsustuspuudega) ning Minimax algoritm. Eriliseks teeb sellise meetodi asjaolu, et kogu intelligents treenitakse ilma inimese ekspert teadmisteta ning kõik vajaliku informatsiooni peab arvuti ise endale omandama.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Prof. Jaak Vilo
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad