arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Iteratiivse pikendamise algoritmi rakendamine ja hindamine otsinguprobleemi lahendamisel
Nimi Taivo Teder
Kokkuvõte Käesolev lõputöö on tehisintellekti valdkonnast ja keskendub iteratiivse pikendamise algoritmi kirjeldamisele ja hindamisele. Iteratiivse pikendamise algoritmi rakendatakse ühe otsinguprobleemi (lühima tee leidmine otsingugraafis) lahendamiseks ja võrreldakse tema hinnanguparameetreid ka muutumatu hinna otsinguga. Lõputöö käigus valmis ka iteratiivse pikendamise algoritmi realiseeriv ja põhimõtet tutvustav programm. Programmis rakendati ka veel muutumatu hinna otsingut otsinguprobleemi lahendamiseks. Mõlema algoritmi töötulemuste põhjal on ka antud esmased järeldused iteratiivse pikendamise algoritmi efektiivsuse kohta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) prof. Mare Koit
Kaitsmise aasta 2012
PDF