arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mobiiliseadme kasutajate konteksti jälgimise analüüsil põhinev siseruumide skeemi genereerimine
Nimi Martti Marran
Kokkuvõte Tehnoloogia areneb iga päevaga ja meie elu muutub selle tõttu lihtsamaks. Navigatsioon on tehnoloogia üks osa, kui inimene liigub ühest kohast teise, siis ta teeb seda, kas teed teades või abi küsides. Abi saamiseks kasutatakse ka positsioneerimissüsteeme. Välistingimustes navigeerimine on arenenud väga palju, samas kui sisetingimustes on ta jäänud pisut tagaplaanile. Sellest tuleneb probleem et kasutajad ei saa majas sees liikudes oma asukohta nii kergelt teada kuna tavapärased süsteemid ei pruugi töötada. Samuti eraldi seadmete kaasaskandmine on küllaltki tüütu. Probleemi lahendamiseks, tuleks luua mobiilirakendus, mis saab infot väliskeskkonnast sensorite ja kaamera abil. Peale selle peavad olema ruumis objektid, mis on kindlatel kohtadel ja QR-koodiga identifitseeritud. Sensorit andmeid tuleb töödelda ja seejärel saab tulemusi koos objekti asukohtadega kasutada siseruumide kaardistamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Satish Narayana Srirama, Huber Flores
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad