arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mustrite leidmine superpositsioonigraafides
Nimi Neeme Loorits
Kokkuvõte Käesolev magistritöö esitab algoritmi mustrite leidmiseks superpositsioonigraafides. Algoritm leiab mustrite arvu ajaga O(kn), kus n on teksti pikkus ja k mustri pikkus. Samasugune ajaline keerukus kehtib ka mustrite leidmisel lahutatavates permutatsioonides.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Mati Tombak
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad