arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Adaptiivne kõnepõhine juhuväljakutsete tugi biomeetrilisele autentimisele
Nimi Uku Loskit
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli arendada välja kõnetuvastusprogramm, mida saaks kasutada vokaalsete juhuväljakutse tarvis. Programmi eesmärgiks oli anda üks võimalik lahendus kõnepõhilise biomeetrilise autentimise kesksele turvaprobleemile – taasesitusrünnetele. Programm põhineb vabavaralisel PocketSphinxi kõnetuvastuse tööriistal ning on kirjutatud Pythoni programmeerimiskeeles. Loodud rakendus koosneb kahest osast: kasutajaliidesega varustatud demonstratsiooniprogrammist ja käsurea utiilidist. Kasutajaliidesega rakendus sobib kõnetuvastusteegi võimete demonstreerimiseks, käsurea utiliiti saab aga kasutada mis tahes teisele programmile kõnetuvastusvõimekuse lisamiseks. Kasutajaliidesega rakenduses saab kasutaja oma hääle abil programmiga vahetult suheldes avada näitlikustamiseks loodud demoprogrammi ust. Kasutaja peab ütlema õige numbrite jada või pildile vastava sõna inglise keeles, et programmi poolt autoriseeritud saada. Mõlemat loodud rakendust saab seadistada luues oma keelemudeleid või muutes demorakenduse puhul numbriliste juhuväljakutsete pikkust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Eero Vainikko, Jürmo Mehine
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad