arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Turvaline laohaldussüsteem programmeerituna keeles PHP
Nimi Kristjan Robam
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua lihtne laohaldussüsteem, mida on võimalik kasutada erinevates ladudes. Bakalaureusetööna valmiv laohaldussüsteem ei eelda kasutamisel sügavaid teadmisi programmeerimisest ning peaks olema seega lõpptarbijale lihtsasti kasutatav. Valmiv süsteem programmeeritakse keeles PHP. Selles programmeerimiskeeles on laohaldussüsteeme programmeeritud vähe. Vaatamata lihtsusele on loodaval süsteemil piisav funktsionaalsus lihtsamate operatsioonide sooritamiseks. Süsteemi edasiarendamisel on võimalik funktsionaalsust täiendada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helle Hein
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad