arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tekstikorpusest kollokatsioonide tuvastaja
Nimi Katrin Jets
Kokkuvõte Kollokatsioonideks nimetatakse sõnaühendeid, mis asuvad tekstis üksteise naabruses sagedamini, kui võiks oletada nende eraldi esinemise sageduste põhjal. Antud uurimuse eesmärgiks on luua programm, mis leiab etteantud sõna jaoks tekstikorpusest tema kõik kollokaadid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Kadri Muischnek
Kaitsmise aasta 2013
PDF lisad