arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Make It White - valge tasakaalu rakendus iOSile
Nimi Juhan Hion
Kokkuvõte Käesoleva töö eesmark on kirjeldada miks ja kuidas loodi valge tasakaalu seadmise rakendus iOSile. Mõistmaks vajadust sellise rakenduse järgi antakse esmalt ülevaade valge tasakaalu probleemi olemusest ning kirjeldatakse olemasolevaid lahendusi. Nendel kirjeldustel põhinedes seletatakse ja põhjendatakse rakenduse loomisel tehtud filosoofilisi valikuid. Seejärel annab töö minimaalse vajaliku teoreetilise raamistiku mõistmaks valge tasakaalu muutmise matemaatilist tausta, sest foto valge tasakaalu muutmine ei ole triviaalne tegevus. Viimaks kirjeldatakse põgusalt loodud rakendust ning peatutakse selle keerulisematel tehnilistel aspektidel. Töö autor loodab, et rakenduse publitseerimisel Apple'i AppStore'i leiab see ka ostjaid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2013
PDF