arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Andmebaaside haldamine mobiiliga Androidi näitel
Nimi Joosep Lall
Kokkuvõte Antud lõputöö eesmärgiks oli tutvustada andmebaasi haldamist mobiili kaudu. Selle probleemi lahenduseks kasutatakse mobiilirakendust Connect to SQL, mis on vabavaraline ning kättesaadav Android rakenduste poest Google Play. Töös on antud ülevaade rakenduse Connect to SQL kasutamisest. Tehti ülevaade päringu koostamise erinevatest võimalustest ning koos graafiliste piltidega näidati ka päringu saatmise ja kuvamise operatsioone. Tehtud töö tulemusena valmis praktikumijuhend Tartu Ülikooli aine Andmebaasid jaoks, õpetamaks tudengeid kasutama oma mobiiltelefoni, et hallata andmebaasi. Töö lisas olevast praktikumijuhendist leiab erinevad praktilised ülesanded, mille käigus näidatakse programmi võimalusi. Praktikumi käigus luuakse andmebaas, millele lisatakse tabelid koos informatsiooniga. Seejärel teostatakse erinevaid päringuid sisestatud andmete kättesaamiseks ning ka päringuid valitud andmete kustutamiseks. Kõige keerulisem punkt antud bakalaureusetöö juures oli Sybase’i ASE serveri installeerimine ja seadistamine Amazoni EC2 instantsis. Suurimaks probleemiks polnud mitte installeerimine, vaid väliselt seadistatud serverile juurdepääs, kuna tulemüüri seadistused olid paigast ära. Kokkuvõtvalt arvab autor, et antud lõputöö täidab oma eesmärgi, milleks oli anda ülevaade andmebaasi haldamisest mobiiliga.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2013
PDF