arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Lähtekoodi pidev integratsioon funktsionaalsete harudega arendusmudelis
Nimi Tõnis Pool
Kokkuvõte Lähtekoodi pidev integratsioon ja funktsionaalsete harudega arendusmudel on pealtnäha teineteist välistavad tarkvara arenduse metodoloogiad. Ometi on nad mo ̃lemad omal moel kasulikud. Selles töös uurime, kuidas siiski kasutada neid kahte metodoloogiat koos nii, et mõlemad säilitaksid oma kasulikkuse. Töö keskendub avatud lähtekoodiga pideva integratsiooni serverile Jenkins ning Mercuriali versioonihaldussüsteemile. Töö eeldab lugejalt tarkvaraarenduse baasteadmiste, sealhulgas versioonihaldus- ja tarkvara ehitus/pakendamise süsteemide põhimõtete, tundmist. Töö üldosa ning pakutud lahendus on platvormist ja programmeerimiskeelest sõltumatu, kuid põhineb kohati Java programmeerimiskeelel ning täpsemalt Apache Maveni ehitussüsteemil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Toomas Römer, Rein Raudjärv ja Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2013
PDF