arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Uue dialoogsüsteemi loomine veebipõhiste dialoogsüsteemide raamistiku abil
Nimi Mihkel Alavere
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli luua dialoogsüsteem, mis suudaks vastata lihtsamatele kasutaja küsimustele Tartu Ülikooli sisseastumise ja õppetöö korralduse kohta. Dialoogsüsteem on arvutiprogramm, mis suhtleb inimesega loomulikus keeles. Selle sisendiks on kasutaja lause mingis keeles ning seejärel vastab see kasutajale samas keeles. Töö alguses kirjeldatakse dialoogsüsteeme üldiselt ja nende tööpõhimõtet. Tutvustatakse ka tehisintellekti ja dialoogsüsteemide ajalugu ning nende otstarvet tänapäevases infoühiskonnas. Töös räägitakse lühidalt varasematest eesti keelt tundvatest dialoogsüsteemidest. Pärast dialoogsüsteemi teadmusbaasi valmimist viidi läbi selle testimine. Töös kirjeldatakse testimise protseduuri ning selle tulemusi. Töös on toodud on dialoogsüsteemide raamistiku puuduste analüüs ning esitatud on ettepanekud nende kõrvaldamiseks. Loodud dialoogsüsteem aitab tutvustada Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonda tulevastele tudengitele ning motiveerida neid omandada perspektiivne elukutse just Tartu Ülikoolis.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Margus Treumuth
Kaitsmise aasta 2013
PDF