arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Dünaamilist andmebaasiskeemi nõudvate rakenduste andmemudelite esitamise võimalused ja iseärasused
Nimi Taivo Käsper
Kokkuvõte Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk oli uurida dünaamilisi andmemudeleid, nende esitamise viise ja jõudlust erinevate operatsioonide korral. Enamik tänapäeva rakendusi kasutavad andmebaase ning vahest ei ole võimalik teabe struktuuri defineerida, siis tuleb kasutada mõnda dünaamilist mudelit. Võrdlusse võeti seminormaliseeritud ja olem-tunnus-väärtus andmemudel. Arutati nende olemuse üle, seletati lahti info paigutus nendes ning testiti jõudlust erineva suurusega kogude ja koormuste puhul. Töö viimases osas toodi võrdlusesse andmemudelite operatsioonide ajad ning tuvastati andmesisestuse ja -tagastuse päringute jaoks parimad mudelid. Töö käigus selgus, et olem-tunnus-väärtus mudel on parim salvestuste jaoks ja seminormaliseeritud mudel pärimise jaoks. Kõige enam valmistas raskusi seminormaliseeritud mudeli realiseerimine ning programmeerimise liidese tegemine. Ühtlasi oli seminormaliseeritud ka kõige huvitavam uurida, sest selle kohta puudus igasugune avalik materjal ning ainuke infoallikas oli juhendaja Targo Tennisberg.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Targo Tennisberg
Kaitsmise aasta 2013
PDF