arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


JavaScripti staatilise koodianalüsaatori loomine teenusena
Nimi Jaanus Jaggo
Kokkuvõte Staatiline koodianalüüs on tarkvaratööstuses laialt kasutatud analüüsimeetod koodiülevaatuste toetamiseks ning koodi kvaliteedi hindamiseks juba tarkvaraprojekti varajases staadiumis. Käesolevas töös tutvustatakse teenusepõhist lähenemist koodianalüsaatori loomisel, seejuures tuginedes privaatse lähtekoodi printsiibile. Selle meetodi mõistlikkuse ja teostatavuse hindamiseks lõime staatilise koodianalüsaatori prototüüp JavaScriptile. JavaScripti analüsaator on realiseeritud pistikud-teenusena lahenduse XMLStyleHelper laiendusena. Loodud JavaScripti analüsaator sobib hästi lähtekoodi struktuuri keerukuse hindamiseks ning annab tervikpildi koodis olevatest funktsioonidest. Teenusepõhine lähenemine annab mitmeid eeliseid eraldiseisva rakenduse ees ning tuginedes privaatse lähtekoodi printsiibile on see kasutajatele vastuvõetavam.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Siim Karus, Sven Laur
Kaitsmise aasta 2013
PDF lisad