arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Alglaadur ESTCube-1 käsu- ja andmehaldussüsteemile ja kaameramoodulile
Nimi Karl Tarbe
Kokkuvõte Käesoleva töö raames loodi satelliidi ESTCube-1 kahele alamsüsteemile alglaadur,mis võimaldaks nende tarkvara töö käigus uuendada. Alglaadurit on pidevalt tarkvara uuendamiseks kasutatud, sest pärast satelliidi komplekteerimist polnud võimalik teisel viisil nende moodulite tarkvara uuendada. Viimane uuendus tehti enne satelliidi orbiidile viimist Kourous. Orbiidil olles on alglaadur alglaadinud käsu- ja andmehaldussüsteemi tarkvara. Lähitulevikus lülitatakse sisse ka kaameramoodul. Siiamaani pole orbiidil nende alamsüsteemide tarkvara uuendatud, kuid Maa peal on seda korduvalt tehtud. Kokkuvõtvalt said töö eesmärgid täidetud ning töö lõpp-produkt on Eesti esimesel satelliidil ESTCube-1 reaalselt kasutusel.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Roos
Kaitsmise aasta 2013
PDF lisad