arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakenduse monitoorimislahenduse realiseerimine Eesti Töötukassa infosüsteemi näitel
Nimi Mats Johanson
Kokkuvõte Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli leida ja juurutada terviklik monitoorimislahendus Eesti Töötukassa infosüsteemile (EMPIS) ning hinnata kogu protsessi lõplikku kasutegurit. Töö tulemusena on nüüd EMPISel reaalselt kasutusel olev, korralikult konfigureeritud ja projektile olulist lisaväärtust tootev NR teenus ning dokument, mis tervet juurutamise protsessi kirjeldab. Sellest dokumendist on loodetavasti kasu nii projektijuhtidele, kes klientidele monitooringu olulisust põhjendavad, kui ka üliõpilastele ning Nortali arendajatele, kellel on tarvis sarnane lahendus realiseerida, et oma veebirakenduste kohta objektiivset jõudlusinformatsiooni saada.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Priit Liivak, Helle Hein
Kaitsmise aasta 2013
PDF