arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Adaptiivne Metronoom Androidile
Nimi Andres Nirk
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli Android platvormile mõeldud Adaptiivse Metronoomi rakenduse loomine. Antud rakendus on suunatud muusikutele, eelkõige trummaritele. See rakendus on uudne selle poolest et ta aitab algajal muusikul metronoomiga harjuda, mängides heli kindla tempoga, parandades seda samaaegselt muusiku mängimise järgi.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta 2013
PDF