arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Multilineaarsetel kujutustel baseeruvast atribuudipõhisest krüpteerimisest loogikaskeemide jaoks
Nimi Kairi Kangro
Kokkuvõte Töös antakse ülevaade atribuudipõhisest krüpteerimisest. Tutvustatakse Garg et al artiklis "Attribute-Based Encryption for Circuits from Multilinear Maps" esitatud konstruktsiooni. Tehakse ka mõned ettepanekud antud konstruktsiooni parandamiseks, ja tõestatakse saadud konstruktsiooni turvalisus.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Helger Lipmaa, Sven Laur
Kaitsmise aasta 2013
PDF