arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Vektormasinate paralleeliseerrimine
Nimi Olga Agen
Kokkuvõte Tugivektormasin (Support Vector Machine) on masinõppe meetod, mida kasutakse andmete klassifitseerimiseks. Binaarse klassifikatsiooni probleem seisneb sellise funktsiooni või mudeli leidmisel, mis oskaks ennustada, mis klassi etteantud punkt x kuulub. Mudeli treenimiseks kasutatakse treeningandmeid. Oma töös võrdlesime iteratiivsed ja paralleelseid tugivektormasina algoritmide implementatsioone. Uurimise käigus avastasime et paralleelsed algoritmid, nagu oligi oodatud, töötavad palju kiiremini kui iteratiivsed, seejuures valesti klassifitseeritud punktide arv ei suurene.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Oleg Batrashev, Artjom Lind
Kaitsmise aasta 2013
PDF