arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kahe osapoolega turvaline ühisarvutus: efektiivne Beaveri kolmikute genereerimine
Nimi Pille Pullonen
Kokkuvõte Töö kombineerib erinevaid ideid, et saavutada aktiivses mudelis turvalist kahe osapoolega ühisarvutust. Töö käigus defineerime Sharemindi raamistikku kaks uut turvaala. Kasutame aditiivset ühissalastust, sõnumiautentimisskeeme, aditiivselt homomorfset krüptosüsteemi ning nullteadmustõestusi. Protokollistikud jagame kahte osasse, vastavalt ettearvutamise ja töö faas. Ettearvutamise ajal valmistatakse ette juhuslikke väärtusi, mis võimaldavad töö faasis arvutusi kiirendada. Eelkõige keskendume korrutamise jaoks vajalike Beaveri kolmikute genereerimisele.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Laur, Tuomas Aura, Dan Bogdanov
Kaitsmise aasta 2013
PDF