arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO Mindstorms NXT robotite programmeerimine NXC keeles
Nimi Nikolai Konovalov
Kokkuvõte Üheks selle bakalaureusetöö eesmärgiks on luua eestikeelne dokumentatsioon NXC enimkasutatavatele funktsioonidele. Lisaks tutvustatakse lugejale ka NXC keelt üldiselt ning pakutakse õpetusi selles keeles programmeerimisega alustamiseks. Teoreetilise osa kõrval on oma koht ka praktilistel ülesannetel, mis aitavad lugejal kirjutada oma esimesed programmid NXC keeles.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta 2013
PDF