arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Eri kriitilisusega ülesannete planeerimise meeetod
Nimi Zahra Jafari
Kokkuvõte Traditsiooniline lähenemine planeerimisele võib jätta süsteemid alakoormatuks, kuna arvestavad kõikide ülesannete puhul ainult maksimaalset ülesande täitmisele kuluvat aega. Reaalsetes süsteemides on aga ülesannete täitmisajad üldjuhul märgatavalt lühemad ning paljudel ülesannetel võivad olla ka mitteranged piirajad. Seetõttu peaksid planeerimisalgoritmid selliste omapäradega arvestama ning käesolevas magistritöös käsitletaksegi erineva kriitilisusega ülesannete planeerimist. Peamine erinevus seisneb mitte-kriitiliste ülesannete optimistlikumas planeerimises. Kasutusele on võetud erinevad prioriteetsusfunktsioonid alakoormatuse vähendamiseks ja põhitähelepanu on kiipvõrkudel põhinevatel kiipsüsteemidel. Esmalt uuritakse staatilist nimistu-põhist planeerimist. Seejärel uuritakse prioriteetsusfunktsioonide mõju erineva kriitilisusega süsteemide planeerimisel. Käesolevas töös on ülesannete puhul kasutatud kahte erinevad kriitiisuse taset ja eesmärgiks on tagada kriitiliste ülesannete täitmine ettenähtud piiraegadeks ning mitte-kriitiliste ülesannete võimalikul optimaalne planeerimine. Ressursside vähesuse korral on võimalik ka mitte-kriitiliste ülesannete katkestamine või piiraegade mittesaavutamine. Kriitilised ülesanded seevastu täidetakse alati lõpuni ning ettenähtud piirajaks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Gert Jervan
Kaitsmise aasta 2013