arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Go mängu implementeerimine Android’i rakendusena
Nimi Sergei Mihhailov
Kokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli arendada rakendus Android platvormile, mis kasutaks Go mängu tehisintellekti mootorit ning võimaldaks mängijal Go’d mängida ning arendusprotsessi analüüsida. Töö raames analüüsitakse erinevaid Go tehisintellekti algoritme, analüüsitakse ning põhjendatakse erinevaid antud projektiga seotud tehnoloogilisi valikuid ning kirjeldatakse rakenduse arendusprotsessi algusest lõppuni.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2014
PDF