arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Analüüs äriprotsesside juhtimise tarkvarale
Nimi Allar Soo
Kokkuvõte Antud bakalaureuse töö eesmärgiks on analüüsida olemasolevat äriprotsesside juhtimise tarkvara ning leida võimalused funktsionaalsuse ja efektiivsuse arendamiseks ning tuua välja ka kitsaskohad ja kasutamisvõimalused koolis. Töö sisuks on Signavio, Bizagi, draw.io ning ProM kirjeldused ning nende kasutamisel tehtud tähelepanekud. Iga peatüki lõpus on ka järelduste osa. Saadud tulemustest on näha, et kõiki uuritud programme on võimalik kasutada edukalt ülikooli tasemel. Samuti selgus, et programmides ei esinenud kriitilise tähtsusega puudujääke. Autor järeldas, et antud tööd on võimalik edasi kasutada baasdokumendina äriprotsesside juhtimise tarkvarapaketi või ProMi dokumentatsiooni loomiseks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2014
PDF