arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Naeratuse detektor näo kontrollpunktide liikumise põhjal
Nimi Andres Traumann
Kokkuvõte Inimese ja arvuti suhtlus on kahtlemata tänapäeva ühiskonna väga tähtis osa. Et seda veelgi parandada on võimalik luua süsteeme, kus arvuti reageerib inimese liigutustele või näoilmetele. Naeratamine on ilmselt näoilme, mis annab inimese kohta kõige rohkem informatsiooni. Selles lõputöös kirjeldame algoritmi, mis suudab tuvastada seda, kui inimene naeratab. Selleks leiame kõigepealt Viola-Jones'i algoritmi abil näo asukoha. Seejärel leiame vajalikele näoosadele vastavad kontrollpunktid ning jälgime nende liikumist järgmiste videokaadrite jooksul. Tuvastatud liikumise järgi otsustab algoritm, kas inimene naeratab või mitte.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Gholamreza Anbarjafari
Kaitsmise aasta 2014
PDF lisad