arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakendus müügitegevusega seotud arvete loomiseks väikefirmale
Nimi Karl Allik
Kokkuvõte Antud dokumendis kirjeldatakse ära väikefirmade PDF dokumentide loomise probleem ning lahendus. Võrreldakse ka sarnaseid lahendusi ja tuuakse välja nende puudused. Välja tuuakse kasutatavate tehnoloogiate kirjeldused ja nende võimalused. Lahendus teostatakse reaalse veebirakenduse näol, mille nõudmised ja eesmärgid on paika pandud tulevase kliendi poolt. Rakenduse poolt võimaldatavad tegevused kirjeldatakse kasutajalugudena ning selle kuvadest tuuakse välja mõned näited piltidena. Valminud rakendusega viiakse läbi koormustestid ning nende põhjal saab teha järeldused jõudlusele: kui palju arvutusressurssi on vaja ja kunas peaks kasutama automaatset skaleerumist.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2014
PDF