arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Microsoftʼi OneDrive ja Silverlightʼi võrdlus sarnaste tehnoloogiatega
Nimi Ülari Laurson
Kokkuvõte Töö eesmärgiks on võrrelda kahte Microsoftʼi tehnoloogiat teiste sarnaste tehnoloogiatega. Failide jagamise teenust OneDrive võrreldakse Google Driveʼiga ja Dropboxʼiga ning meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiat Silverlightʼi võrreldakse Adobe Flashʼiga. Failide jagamise teenuseid võrreldakse viie hindamiskriteeriumi alusel ja meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiaid analüüsitakse nelja hindamiskriteeriumi alusel. Failide jagamise teenustest kogus kõige rohkem punkte Google Drive, teiseks jäi OneDrive ja kõige vähem punkte kogus Dropbox. Meediarikaste veebirakenduste loomise tehnoloogiatest kogus kõige rohkem punkte Adobe Flash.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2014
PDF